ઘરબોળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરબોળુ

વિશેષણ

  • 1

    ઘરને બોળે-બેઆબરૂ કે પાયમાલ કરે એવું.