ઘરભંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરભંગ

પુંલિંગ

  • 1

    (સ્ત્રી મરવાથી) ઘર ભંગાવું તે.

ઘરભંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરભંગ

વિશેષણ

  • 1

    તેવી દશામાં આવેલું.