ઘરરખુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરરખુ

વિશેષણ

  • 1

    ઘરની સંભાળ રાખે એવું.