ઘેરી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરી લેવું

  • 1

    ઘેરીને કબજામાં લેવું; ઘેરો ઘાલવો.