ઘર ઊખડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઊખડી જવું

  • 1

    ઘરની પાયમાલી થવી.

  • 2

    નિર્વંશ જવો.