ઘર કોચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર કોચવું

  • 1

    ખાતર પાડવા ભીંતમાં કાણું પાડવું.

  • 2

    ગોત્ર-ગમન કરવું.