ઘેર ગોળી બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર ગોળી બેસવી

  • 1

    નુકસાન થવું.