ઘર ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ઘાલવું

  • 1

    લાંબો વસવાટ કરવો (રોગ, ટેવ આદિએ).

  • 2

    વ્યભિચાર કરવો.

  • 3

    ઘરની ખરાબી કરવી.