ઘર ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ચલાવવું

  • 1

    કુટુંબ-વ્યવહાર નભાવવો.