ઘર જોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર જોડવું

  • 1

    કોઇ કુટુંબ સાથે સંપ-વ્યવહાર બાંધવો.