ઘર ડૂબવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ડૂબવું

  • 1

    ઘરની પાયમાલી થવી.

  • 2

    વંશ જવો.