ઘર ફૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ફૂટવું

  • 1

    કુટુંબમાં જ કોઇ વિશ્વાસઘાતી પાકવું.