ઘેર બેઠાં ગંગા (આવવી, થવી) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર બેઠાં ગંગા (આવવી, થવી)

  • 1

    સહેજે-અનાયાસે મોટો લાભ.