ઘેર બેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર બેસાડવું

  • 1

    નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવું.