ઘર ભેગું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ભેગું થવું

  • 1

    ઘેર પહોંચવું.

  • 2

    ઘેર નાસી જવું.