ઘેર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર મૂકવું

  • 1

    સાથે ન રાખવું; દૂર કરવું.

  • 2

    ઘરેણે મૂકવું.