ઘર મંડાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર મંડાવું

  • 1

    પરણીને ગૃહસંસાર શરૂ થવો (તેથી ઊલટું-ઘર ભંગાવું).