ગુજરાતી

માં ઘેવરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવર2ઘેવર3

ઘેવર1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગહ્વર; ગુફા.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવર2ઘેવર3

ઘેવરું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વાની-પકવાન.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવર2ઘેવર3

ઘેવર3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવર2ઘેવર3

ઘેવરું

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

મૂળ

दे.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવર2ઘેવર3

ઘેવર

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વાની-પકવાન.

મૂળ

सं. घृतपूर; दे. घेउ(-व)र