ગુજરાતી

માં ઘેવરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવરું2ઘેવર3ઘેવરું4ઘેવર5

ઘેવર1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગહ્વર; ગુફા.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવરું2ઘેવર3ઘેવરું4ઘેવર5

ઘેવરું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વાની-પકવાન.

મૂળ

सं. घृतपूर; दे. घेउ(-व)र

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવરું2ઘેવર3ઘેવરું4ઘેવર5

ઘેવર3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

મૂળ

दे.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવરું2ઘેવર3ઘેવરું4ઘેવર5

ઘેવરું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઘેબર; એકવાની-પકવાન.

મૂળ

दे.

ગુજરાતી

માં ઘેવરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેવર1ઘેવરું2ઘેવર3ઘેવરું4ઘેવર5

ઘેવર5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વાની-પકવાન.

મૂળ

सं. घृतपूर; दे. घेउ(-व)र