ઘેંશ જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેંશ જેવું

  • 1

    સાવ નરમ કે ઢીલું.