ઘસઘસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસઘસ

અવ્યય

  • 1

    ગાઢ રીતે (ઊંઘવું તે).

મૂળ

રવાનુકારી