ઘસારાખર્ચ નાંખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસારાખર્ચ નાંખવું

  • 1

    તે ખર્ચ હિસાબમાં લેવું.