ગુજરાતી

માં ઘાઘરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાઘરી1ઘાંઘરી2

ઘાઘરી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ઘાઘરો.

ગુજરાતી

માં ઘાઘરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાઘરી1ઘાંઘરી2

ઘાંઘરી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જાતનું વાજું.