ઘાંઘરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંઘરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક જાતનું વાજું.

ઘાઘરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાઘરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ઘાઘરો.