ઘાટદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટદાર

વિશેષણ

  • 1

    સારા ઘાટવાળું; ઘાટીલું; રૂપાળું.