ઘાટ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટ બેસવો

  • 1

    બરાબર ગોઠવાઇ જવું; ધાર્યા પ્રમાણે થવું.