ઘાટ લાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાટ લાવવો

  • 1

    જોઈતો આકાર આણવો.

  • 2

    લાગ મેળવવો.