ઘાણી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણી કરવી

  • 1

    ઘાણી ચલાવવાનો ધંધો કરવો.