ઘાણ વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણ વળવો

  • 1

    ઘાણ નીકળી જવો.