ઘાણ વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણ વાળવો

  • 1

    ઘાણ કાઢવો.