ઘાલખાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાલખાદ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘાલી કે ઘલાઈ જવું તે; નુકસાની; ખોટ.

  • 2

    વસૂલ ન આપવું તે.