ઘાવટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાવટો

પુંલિંગ

  • 1

    સોનાચાંદીમાંથી સોની ચોરે કે કાઢી લે તે (ઘાવટો કાઢવો).