ઘાસલેટિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસલેટિયું

વિશેષણ

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક હલકા પ્રકારનું.