ગુજરાતી

માં ઘાસિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાસિયો1ઘાસિયો2

ઘાસિયો1

પુંલિંગ

 • 1

  સાથરો; ઘાસનો પાથરો.

 • 2

  ઘાસ કાપનારો.

ગુજરાતી

માં ઘાસિયોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘાસિયો1ઘાસિયો2

ઘાસિયો2

પુંલિંગ

 • 1

  ગાશિયો.

 • 2

  ઘોડાની પીઠ ઉપર નાખવાની ડળી.