ઘાંસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંસી

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી બોરડી વગેરે કાંટાળી વનસ્પતિનો ઢગલો.