ઘા કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘા કરવો

  • 1

    પ્રહાર કરવો.

  • 2

    યોગ્ય વખતે જોર કરવું.