ઘિલોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘિલોડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘલોડી; એક શાકનો વેલો; ઘિલોડી.

  • 2

    ઘરોળી; એક ઝેરી જનાવર.