ઘીચોઘીચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીચોઘીચ

વિશેષણ

  • 1

    ગીચોગીચ; ખીચોખીચ.