ઘોઘળો પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘળો પકડવો

  • 1

    ગળેથી પકડવું; ટોટો પકડવો.