ઘોંચમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોંચમાં પડવું

  • 1

    ચીલામાં પડી જઈ ધીમી ગતિ થવી; અટવાવું.