ઘોડા દોડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા દોડાવવા

  • 1

    ખાલી મનોરથ-શેખચલ્લીના વિચાર દોડાવવા.