ઘોડા નહીં પહોંચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા નહીં પહોંચવા

  • 1

    પગે કહ્યું ન કરવું; થાકી જવું.

  • 2

    શક્તિ કે ગજું ન હોવું.