ઘોડા બાંધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા બાંધવા

  • 1

    ખાલી મનોરથ-શેખચલ્લીના વિચાર દોડાવવા.