ઘોડો દાબવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો દાબવો

  • 1

    બંદૂકનો ઘોડો ચાંપવો; બંદૂક ફોડવી.