ઘોડો ફેંકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો ફેંકવો

  • 1

    ઘોડો મારી મૂકવો.