ઘોડો બેસી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો બેસી જવો

  • 1

    થાકી જવું; હારી જવું.