ઘોડે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડે બેસવું

  • 1

    ઘોડા ઉપર સવારી કરવી.