ઘોડે બેસીને આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડે બેસીને આવવું

  • 1

    ઉતાવળ કરતા આવવું.

  • 2

    છડે ચોક આવવું.