ઘોળીને પી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોળીને પી જવું

  • 1

    ન ગણકારવું; ન બદવું; ન ગાંઠવું.