ચક્કર ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચક્કર ખાવું

  • 1

    ગોળાકારે ફરવું.

  • 2

    ફેરો મારવો; આવી જવું.

  • 3

    લાંબે રસ્તે પડવું.