ગુજરાતી

માં ચકતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચકતી1ચૂકતી2

ચકતી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નાની ચપટી ગોળ તકતી.

 • 2

  વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  ફૂલબેસણી ('રિસેપ્ટેકલ')નો વધતો ભાગ, જેમાં મધ પણ હોય; 'ડિસ્ક'.

ગુજરાતી

માં ચકતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચકતી1ચૂકતી2

ચૂકતી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૂકવવું-ચૂકતે કરવું કે થવું તે; ચુકવણી; પતાવટ.