ચૂકતે આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂકતે આપવું

  • 1

    ચૂકવવું; હિસાબ કરી છેવટનું પતવી દેવું; કંઈ માગતું બાકી ન રાખવું.